1.Για να στείλετε την πρόταση σας και να ληφθεί υπόψιν, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε την κατηγορία που θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να μπει η νέα ερώτηση-ψήφισμα, ή να αναφέρετε τον αριθμό της ήδη υπάρχουσας ερώτησης, στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια νέα επιλογή.

2.Εάν πρόκειται για νέα ερώτηση-ψήφισμα, (αφού βεβαιωθείτε ότι δεν περιλαμβάνεται ήδη στην ιστοσελίδα) μπορείτε να θέσετε το δικό σας ερώτημα και να δώσετε τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις που προτείνετε, ακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Εάν χρειαστεί να εξηγήσετε τη θέση σας, μπορείτε να στείλετε και κάποιο συνοδευτικό κείμενο, όσο πιο σύντομο, περιεκτικό και ξεκάθαρο γίνεται, ώστε να είναι κατανοητό από τους αναγνώστες. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και το όνομα σας.

3.Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλλει τα "πιστεύω", τη θρησκεία, την φυλή, το φύλο, τις απόψεις των ανθρώπων, ούτε να υποκινεί μίσος ή βία.

4.Θέματα που δεν ακολουθούν τους κανόνες ή δεν συνάδουν με το περιεχόμενο και το ύφος του cosmovote.com δεν θα δημοσιεύονται.

Προτείνετε την δημοσκόπηση ή την ιδέα σας χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες αντίστοιχες φόρμες

Αυτό το περιεχόμενο έχει περιοριστεί μόνο για συνδεδεμένους χρήστες. Παρακαλώ συνδεθείτε για να δείτε το περιεχόμενο.
Αυτό το περιεχόμενο έχει περιοριστεί μόνο για συνδεδεμένους χρήστες. Παρακαλώ συνδεθείτε για να δείτε το περιεχόμενο.